GameMine|Przyszłość Grania

Polityka prywatności

Firma GameMine gromadzi dane użytkowników i zarządza nimi zgodnie z poniższą polityką prywatności.

Zbierane dane

Zbieramy dane przekazywane nam bezpośrednio przez ciebie. Przykładowo, zbieramy dane podczas tworzenia konta użytkownika, subskrybowania, brania udziału w jakiekolwiek interakcji w ramach naszych usług, wypełniania formularzy, proszenia o pomoc dla klienta lub dowolnej innej formy komunikacji z nami. Zbierane dane mogą zawierać twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, dane twojej karty kredytowej i inne dane kontaktowe lub osobowe pozwalające na identyfikację twojej osoby, o ile zechcesz nam je udostępnić.

Zbieramy anonimowe dane na temat każdej osoby odwiedzającej naszą witrynę w celu monitorowania jej użytkowania i usuwania problemów. Przykładowo, zbieramy takie dane jak żądania sieciowe, dane wysyłane w ramach odpowiedzi na te żądania, adresy IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki i znacznik czasu żądania sieciowego.

Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy dane osobowe jedynie w celu zapewnienia ci dostępu do usług GameMine lub w celu komunikowania się z tobą na temat naszej witryny i usług.

Stosujemy standardowe w branży technologie i sposoby ochrony przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich do danych, które przechowujemy, włączając w to dane osobowe.

Nie udostępniamy danych osobowych otrzymanych od ciebie bez twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, w której:

  • jest to niezbędne do realizacji twojej własnej prośby;
  • uważamy, że jest to konieczne do egzekwowania naszych umów prawnych lub że jest to prawnie wymagane;
  • uważamy, że jest to konieczne do podjęcia działań w odniesieniu do oszustw, kwestii bezpieczeństwa lub problemów technicznych, w tym ich wykrywania i zapobiegania im.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy twoich danych osobowych stronom trzecim. Sumaryczne, anonimowe dane są okresowo przesyłane do zewnętrznych usług w celu poprawy działania witryny i naszych usług.

Korzystamy również z przycisków społeczności sieciowych takich usług jak Twitter, Google+, LinkedIn i Facebook. Twoje korzystanie z tych usług stron trzecich jest całkowicie opcjonalne. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności usług stron trzecich i/lub jej przestrzeganie przez strony trzecie. Zapoznanie się z polityką prywatności usług stron trzecich i ich zrozumienie jest twoją odpowiedzialnością.

Brak zgody na komunikację, ustawienia komunikacji

Możesz zmienić ustawienia dotyczące komunikacji i/lub wyrazić brak zgody na wybrany typ komunikacji w dowolnej chwili. Określ i dostosuj swoje preferencje.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy rozsądne kroki w celu ochrony informacji osobowych pozwalających na identyfikację przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Niniejszym pragniemy zwrócić twoją uwagę na fakt, że żaden przesył danych w internecie nie jest całkowicie bezpieczny lub pozbawiony błędów. W szczególności dotyczy to wiadomości e-mail wysyłanych z lub do witryn.

Dzieci

Witryna nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych umożliwiających identyfikację za pośrednictwem witryny od osób w tej grupie wiekowej odwiedzających naszą witrynę.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsze zapisy dotyczące polityki prywatności mogą w przyszłości ulec zmianie. Wykorzystanie aktualnie zbieranych danych jest zgodne z polityką prywatności obowiązującą w momencie wykorzystania tych danych.

Jeśli wprowadzimy poważne zmiany w sposobie zbierania lub wykorzystania danych, poinformujemy użytkowników za pośrednictwem komunikatu w witrynie lub wiadomości e-mail.