GameMine|Budoucnost Hraní

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost GameMine shromažďuje a řídí uživatelské údaje v souladu s následujícími zásadami ochrany osobních údajů.

Shromažďované údaje

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete přímo. Shromažďujeme například údaje při vytváření účtu, přihlašování odběru, účasti na interaktivních funkcích našich služeb, vyplňování formulářů, požadavcích na zákaznickou podporu nebo jiné formě komunikace s námi. Mezi typy shromažďovaných údajů patří například jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, údaje o kreditní kartě a další kontaktní nebo identifikační údaje, které se rozhodnete nám poskytnout.

Od každého návštěvníka webové stránky shromažďujeme anonymní údaje za účelem sledování návštěvnosti a opravy chyb. Shromažďujeme například údaje, jako jsou webové požadavky, data odeslaná v reakci na tyto požadavky, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a časová značka požadavku.

Používání údajů

Vaše osobní údaje používáme pouze za účelem poskytování služeb GameMine nebo ke komunikaci s vámi o webové stránce nebo službách.

K ochraně před neoprávněným přístupem k údajům o vás, které uchováváme, včetně osobních údajů, používáme standardní techniky pro tuto oblast.

Osobní údaje, které nám poskytnete, nesdílíme bez vašeho souhlasu, pokud:

  • to není vhodné k provedení vašeho vlastního požadavku
  • nenabudeme přesvědčení, že to je potřebné pro vymáhání našich právních závazků nebo pokud to nevyžaduje zákon
  • nenabudeme přesvědčení, že to je potřebné pro zjištění, prevenci nebo vyřešení podvodných, bezpečnostních nebo technických problémů

Sdílení údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami. Agregované anonymizované údaje pravidelně přenášíme do externích služeb, které používáme ke zlepšení webové stránky i služeb.

Dále používáme tlačítka sociálních sítí od služeb, jako je Twitter, Google+, LinkedIn a Facebook. Používání těchto služeb třetích stran je zcela volitelné. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů a/nebo postupy těchto služeb třetích stran a na vás je, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto služeb třetích stran a dobře jim porozuměli.

Odhlášení, nastavení sdělení

Nastavení sdělení můžete libovolně měnit a/nebo se z odběru určitých sdělení kdykoli odhlásit. Specifikujte a upravte své předvolby.

Zabezpečení

Podnikáme přiměřené kroky k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Měli byste však mít na paměti, že žádný internetový přenos nebude nikdy zcela bezpečný ani bezchybný. Zejména e-mail odesílaný na stránku nebo ze stránky nemusí být zcela bezpečný.

Informace týkající se dětí

Webová stránka není určena dětem mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobně identifikovatelné údaje prostřednictvím webové stránky od návštěvníků z této věkové skupiny.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času upravovat. Používání shromažďovaných údajů nyní podléhá zásadám ochrany osobních údajů platným v době, kdy byly tyto údaje použity.

Pokud provedeme významné změny ve způsobu, jakým shromažďujeme nebo používáme údaje, upozorníme vás na to zveřejněním oznámení na webové stránce nebo zasláním e-mailu.